Đang tải...

zalo
Thương mại

Thương mại

Sản phẩm chính của lĩnh vực Thương mại là kinh doanh nhựa đường, đây là lĩnh vực đầu tư chiến lược của Tratigroup.

Chi tiết
Dịch vụ

Dịch vụ

Lĩnh vực Dịch vụ của Tratigroup cung cấp chính về dịch vụ khai thác kinh doanh kho bãi Cảng biển và một số ngành nghề dịch vụ khác...

Chi tiết
Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản của Tratigroup đang hướng đến phát triển cho dự án khu công nghiệp Tam Nông - Phú Thọ là khu công nghiệp đa ngành...

Chi tiết
Sản xuất

Sản xuất

Tratigroup phát triển lĩnh vực sản xuất với ngành nghề may mặc và một số sản phẩm mũi nhọn khác về nhựa đường...

Chi tiết
Thông báo
Đóng