Đang tải...

zalo
Tạo việc làm

Tạo việc làm

- Tratgroup không ngừng đổi mới và luôn phát triển để tạo ra nhiều cơ hội việc làm, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho doanh nghiệp và đất nước.

- Cán bộ công nhân viên của Tratigroup được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, mang đậm dấu ấn văn hoá của Tratigroup; thường xuyên được cập nhật kiến thức chuyên môn, được học tập và đào tạo, có cơ hội tiếp cận thực tế, những kiến thức mới và tham gia vào những chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao.

- Tratigroup luôn kết hợp hài hoà lợi ích của tập thể, cá nhân, đề cao sáng kiến thiết thực và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với những đóng góp của cá nhân, tập thể.

 

 

Thông báo
Đóng