Đang tải...

zalo

Bản sắc văn hóa của Tratigroup

Ngày Đăng: 04/10/2023

Con người của Tratigroup luôn đặt sự chân thành làm phương châm ứng xử, bản sắc văn hóa của Tratigroup lấy 5 giá trị cốt lõi: Tốc độ- Trí tuệ- Tâm huyết- Trung thực- Tuân thủ để làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Nói thật, làm thật, con người của Tratigroup đặt chữ Tín trong mọi sự lựa chọn và hành động. Mỗi bước đi của người Tratigroup đều được dẫn dắt bởi những quyết định nhanh nhạy, sáng suốt, hài hòa và nhân văn.

Tập thể CBCNV Tratigroup không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong công việc, quyết liệt, tự tin để chinh phục những mục tiêu lớn. Và điều đặc biệt, luôn luôn tôn trọng và đề cao tinh thần đồng đội. Trong công việc và cuộc sống, người Tratigroup cùng tư duy và hành động theo 5 giá trị cốt lõi sau:

Nhanh chóng kịp thời, chính xác:

Người Tratigroup luôn linh hoạt và thực thi thần tốc, vào cuộc nhanh, quyết định nhanh, nhưng không nóng vội, luôn lường trước rủi ro. Người Tratigroup khi đã quyết là làm ngay, làm nhanh chóng với sự tập trung cao độ, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất

Nhận thức đúng, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả

Người Tratigroup luôn chủ động học hỏi, ứng dụng tri thức để gia tăng hiệu quả công việc, Người Tratigroup quan niệm không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn. Người Tratigroup luôn tư duy và hành động đúng đắn, không ngại thay đổi, luôn tự tin tiến về phía trước để chinh phục những mục tiêu lớn.

Nhiệt tình, tậm tâm, luôn làm hết mình

Người Tratigroup luôn làm việc hết lòng và chiu trách nhiệm đến cùng. Người Tratigroup đã nhận việc là làm hết sức, không bỏ việc giữa chừng, làm đến cùng với tinh thần trách nhiệm và kết quả cao nhất. Người Tratigroup làm việc với tinh thần máu lửa và dám dấn thân, chủ động bứt phá để vượt qua mọi giới hạn.

Nói thật, làm thật và làm có trách nhiệm

Người Tratigroup luôn ngay thẳng, chân thành, nói sao làm vậy, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm, không thêm thắt hoặc che dấu sự thật. trong công việc, Người Tratigroup luôn đảm bảo tính minh bạch, tính khách quan và tính chân thực của mọi thông tin, số liệu.

Chấp hành, làm đúng quy định, có tính kỷ luật cao

Người Tratigroup chỉ làm những gì mà pháp luật cho phép, nghiêm túc chấp hành Nội quy lao động, văn hóa Tập đoàn/Công ty cũng như các quy định, quy trình của Tập đoàn/Công ty. Người Tratigroup làm việc có kế hoạch, luôn quan tâm đến chất lượng và kết quả cuối cùng.

 

Thông báo
Đóng