Đang tải...

zalo
8 chuẩn mực của con người Tratigroup

04/10/2023

8 chuẩn mực của con người Tratigroup

Một doanh nghiệp/tổ chức luôn đặt ra cho mình những chuẩn mực bao gồm các nguyên tắc, quy tắc đạo đức được mọi người thừa nhận trở thành những mực thước, khuôn mẫu để xem xét, đánh giá và điều chỉnh hành vi của con người trong một tổ chức nào đó. Vậy Tratigroup cũng là một tổ chức cũng không thể thiếu các chuẩn mực dành riêng cho mình. Hãy cùng tìm hiểu xem chuẩn mực của con người Tratigroup bao gồm những yếu tố nào nhé!

Bản sắc văn hóa của Tratigroup

04/10/2023

Bản sắc văn hóa của Tratigroup

Con người của Tratigroup luôn đặt sự chân thành làm phương châm ứng xử, bản sắc văn hóa của Tratigroup lấy 5 giá trị cốt lõi: Tốc độ- Trí tuệ- Tâm huyết- Trung thực- Tuân thủ để làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Thông báo
Đóng